Konsultacja

Okres okołoporodowy to czas zwiększonej wrażliwości emocjonalnej, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Właśnie dlatego interwencje psychoterapeutyczne w tym okresie są szczególnie skuteczne. Osłabione mechanizmy obronne pozwalają nam szybciej dotrzeć do tego, co istotne. Dlatego poza psychoterapią, jako długoterminową formą wsparcia, oferuję też krótszą formę, czyli proces konsultacyjny.

Przyjmuję na konsultacje online oraz w gabinecie w Krakowie. Konsultacja służy rozeznaniu się w obecnej sytuacji, postawieniu wstępnej hipotezy o źródle problemu i znalezieniu odpowiedniej formy wsparcia jeżeli dalsze wsparcie będzie potrzebne.

Czasami wystarcza jedno spotkanie, czasami potrzebne jest kilka, aby nasze spotkania spełniły swój cel. Co ważne: konsultacja nie jest równoznaczna z podjęciem procesu psychoterapii.

Konsultacja indywidualna trwa 50 minut i kosztuje 200 zł

Konsultacja pary trwa 60 minut i kosztuje 220 zł

Termin możemy umówić mailowo: [email protected]