Konsultacja

Przyjmuję na konsultacje online oraz w gabinecie w Krakowie.

Konsultacja służy rozeznaniu się w obecnej sytuacji, postawieniu wstępnej hipotezy o źródle problemu i znalezieniu odpowiedniej formy wsparcia jeżeli dalsze wsparcie będzie potrzebne.

Czasami wystarcza jedno spotkanie, czasami potrzebne jest kilka, aby nasze spotkania spełniły swój cel.

Konsultacja trwa 50 minut i kosztuje 180 zł

Termin możemy umówić mailowo: [email protected]