Analiza Więzi Prenatalnej

Aleksandra Fabjańska
16-07-2021

10 min

Czy słyszeliście o analizie więzi prenatalnej?

To bardzo młoda metoda pracy z kobietami i parami oczekującymi dziecka.


Poruszające wydają mi się korzenie tej metody: wprowadzili ja węgierscy psychoanalitycy, którzy pracowali z młodzieżą chorującą psychicznie. Znajdując połączenia między ich chorowaniem a życiem prenatalnym, zaczęli tworzyć Analizę Więzi Prenatalnej. Po czasie uznali, że zamiast leczeniem, chcą zająć się profilaktyką. W ten sposób z oddziału psychiatrii przenieśli się do pracy z kobietami w ciąży.

Zapraszam Was na rozmowę z Sylwią Kuczyńską-Horst, psychoterapeutką i psycholożką kliniczną. Sylwia jest jedną z 20 (obecnie) osób wyszkolonych w prowadzeniu Analizy Więzi Prenatalnej i zgodziła się opowiedzieć Wam o tej metodzie.


Sylwia kilkanaście lat pracowała szpitalu, m.in. na oddziałach położniczym i ginekologicznym. Wspierała kobiety po stracie ciąży, po urodzeniu wcześniaka, pacjentki oczekujące na poród na oddziale patologii ciąży oraz matki w kryzysie po porodzie. Prowadziła również zajęcia w szkole rodzenia oraz szkolenia dla kadry medycznej. Obecnie pracuje w gabinecie terapeutycznym z parami/kobietami w kryzysie okołoporodowym. Prowadzi również Analizę Więzi Prenatalnej, oraz wykłady dla rodziców w ciąży.


Czym jest Analiza Więzi Prenatalnej?

Co ważne, AWP jest metodą pracy z parą/kobietą spodziewającą się dziecka, a nie psychoterapią. Jest to metoda krótkoterminowa, która służy wsparciu i utrzymaniu głębokiej relacji prenatalnej między matką/rodzicami a dzieckiem. AWP jest również formą wsparcia kobiety/rodziców w ciąży. Gdy matka/rodzice angażują się w AWP, wówczas między nią a dzieckiem tworzy się coś na kształt "wewnętrznego ekranu" - przestrzeni, do której oboje mają dostęp i w której prowadzony jest dialog między nimi. Podczas spotkań kobieta leży na kozetce i przez pierwszą część sesji- ok. 15min - opowiada o swoich aktualnych przeżyciach i wydarzeniach. Następną część sesji - do 25 min. - poświęcamy spotkaniu z dzieckiem. Jeśli matka chce mówić (do tego ją zachęcamy), może podzielić się swoimi uczuciami i doświadczeniami z terapeutą ze spotkania z dzieckiem, a on może się do nich odnieść. Uczestnictwo w AWP może aktywować także doświadczenia matki znajdujące się w jej nieświadomości - np. uczucia związane z jej własnym okresem przed- i okołoporodowym. Podczas sesji AWP wspólnie rozmyślając staramy się pomóc matce dokonać interpretacji jej własnych uczuć i tego czego doświadcza. W ten sposób wzmacniamy również jej rozwój osobowości matczynej.


Kto i kiedy może się zgłosić na analizę?

Na sesje mogą zgłaszać się pary spodziewające się dziecka, bądź same kobiety, pod koniec pierwszego trymestru, lub na początku drugiego. Tą metodą również z powodzeniem wspiera się pary korzystające z metody in vitro. Zazwyczaj sesje odbywają się co tydzień, raz w tygodniu. Chyba, że para/kobieta zgłasza się po 25 tyg, wówczas można zintensyfikować pracę do 2 -3 sesji w tygodniu. Pracujemy aż do momentu przyjścia dziecka na świat, a po porodzie spotykamy się jeszcze na jedną sesję - kontrolnie.


Ile trwa taki proces?

Zazwyczaj cały proces trwa 20 sesji. Ostatnie 9 sesji poświęconych jest przygotowaniu do rozdzielenia z dzieckiem i do porodu.


Jakie szanse daje nam analiza? Co może być celem spotkań?

Dzięki temu procesowi:

- wzrasta wrażliwość matki na sygnały płynące ze strony jej ciała, umysłu oraz sygnały płynące ze strony dziecka,

- wzmacnia się w niej poczucie matczynej kompetencji,

- zyskuje ona lepszy dostęp do swoich wewnętrznych zasobów,

- matka i dziecko stają się zgranym zespołem, co wpływa na zmniejszenie lęku i bólu porodowego,

- to poczucie zgranego zespołu może przekładać się u matki na zmniejszenie komplikacji podczas porodu,

- co prowadzi do mniejszej liczby interwencji położniczych,

- poród częściej odbywa się drogami i siłami natury, w terminie,

- dzieci, które doświadczyły AWP są ciekawe świata, stabilne emocjonalnie, dojrzałe społecznie i mają łatwiejszy dostęp do swoich kompetencji,

- czują się szanowane, ich uczucia, myśli i odrębność są brane pod uwagę,

- wzrasta ich zainteresowanie i zaufanie do świata,

- porozumienie po porodzie w parze: matka - dziecko jest łatwiejsze, całkiem intuicyjne

- AWP jest profilaktyką depresji poporodowej.


Czy analiza kończy się wraz z porodem? Czy kontakt terapeutyczny może zostać utrzymany?

W zasadzie tak, umawiamy się tylko na jedno spotkanie kontrolne, by omówić emocje matki z porodu i pierwszego kontaktu z dzieckiem. Jeśli jest potrzeba pracy terapeutycznej zazwyczaj odsyła się kobietę do innego psychoterapeuty. AWP jest umową na pracę wokół porodu i kontakt z kobietą/parą jest bardziej bezpośredni niż w psychoterapii. By nie mieszać tych relacji dobrze jest je oddzielić.


To dość młoda metoda pracy. Jak się na nią natknęłaś? Jak można się szkolić w tej metodzie?

AWP jest dość młodą metodą, szczególnie w Polsce. Swoje korzenie ma na Węgrzech, w latach 90tych ubiegłego stulecia. Jej ojcami założycielami są Jeno Raffai i Gyorgy Hidas, węgierscy psychoanalitycy, którzy pracowali z młodymi osobami chorującymi na schizofrenię. Zaobserwowali brak osobistych, wewnętrznych granic między pacjentami a ich matkami we wczesnym rozwoju. Co skłoniło ich do stwierdzenia, iż niejasne bądź niepewne granice w ciąży zakłócają percepcję dziecka i sposób postrzegania świata w perspektywie “my” zamiast “ja” lub “ty”. Poszukiwali profilaktycznej metody, która wzmocni i różnicuje te wewnętrzne granice zarówno matki, jak i dziecka. Na podstawie tego badawczego podejścia stworzyli metodę Analizy Więzi Prenatalnej, która stała się metodą przynoszącą korzyści matce i dziecku. Obecnie AWP jest stosowana w Niemczech, Austrii, USA, Węgrzech i Polsce. Ja pierwszy raz natknęłam się na tą tematykę na wykładzie Helgi Blazy- niemieckiej terapeutki AWP, która przyjechała do Polski na zaproszenie Agaty Buszman. Temat wykładu mnie zainteresował i postanowiłam wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez Helgę. W Polsce właśnie zakończyło się szkolenie pierwszej grupy analityków Analizy Więzi Prenatalnej, ale z tego co wiem na jesieni planowana jest kolejna tura. Jest to ważny temat więc mam nadzieje, że w Polsce ta metoda zostanie dobrze przyjęta przez rodziców spodziewających się dziecka i będą korzystać z niej.


Kto przeprowadza analizę więzi prenatalnej? Jak poszukiwać osób specjalizujących się w tej metodzie?

AWP może prowadzić terapeuta przeszkolony w pracy tą metodą. Może to być zarówno psychoterapeuta, jak i doula, położna czy lekarz ginekolog-położnik. W Polsce obecnie jest 20 analityków Więzi Prenatalnej. Są to osoby z różnych rejonów Polski. Namiary do nich można znaleźć na tej stronie.


Jak można skorzystać z Twoich usług?

Obecnie pracuję w prywatnym gabinecie w Warszawie, ale przyjmuję również online, więc osoby z innych regionów Polski też mogą się do mnie zgłosić. Najłatwiej poprzez tę stronę, tam jest podany również kontakt telefoniczny.


Czy chciałabyś coś dodać?

Zachęcamy rodziców oczekujących dziecka by skorzystali z Analizy Więzi Prenatalnej, ponieważ to jest bardzo dobra inwestycja na przyszłość dla nich, jak i ich dzieci.


Dziękuję za rozmowę!

Was również zachęcam do eksplorowania i pogłębiania więzi z dzieckiem prenatalnym. Każdy z Was będzie miał na to swój czas i swój sposób. Być może dla kogoś z Was to właśnie Analiza Więzi Prenatalnej będzie najlepszą drogą.


Literatura:

Schroth, G. (2010). Prenatal Bonding (BA): A Method for Encountering the Unborn - Introduction and Case study. Journal of Prenatal and Perinatal Psychology.

dr Éva Hadházi (2021) wykład: „Odkrywanie źródeł macierzyńskiego poczucia winy poprzez Analizę Więzi Prenatalnej”

analizaprenatalna.pl